Om tång

Taget från Wikipedia:

”Tång är ett vardagligt samlingsnamn för stora vattenlevande flercelliga alger, som rödalger, grönalger och brunalger, men även vissa cyanobakterier(blågröna alger) kallas ibland för tång och till exempel bandtång är en fanerogam. På grund av de stora skillnaderna mellan de olika sorterna tång så är det en polyfyletisk gruppering och saknar taxonomisk betydelse.”

Min kärlek till tång startade redan vid barnsben. Vi åkte ofta och semestrade på västkusten där den starka tången växte sig stark och doftade som det härliga stora blåa havet. Det som jag tycker är intressant med tång är att man kan blanda ihop det med både mat och hälsa. Tång är således den perfekta kombinationen för mig. Havet och maten i en symbios.